STUDIEDAG SPORTEN EN HET BREIN

Foto Luc Roymans

 

Op donderdag 21 november 2019 organiseren 4 partnerorganisaties (Centrum Ethiek in de Sport, Gezond Sporten Vlaanderen, De FitnessOrganisatie en het Risicovechtsportplatform Vlaanderen) samen met Sport Vlaanderen de studiedag SPORTEN EN HET BREIN. Deze studiedag zal doorgaan in het VAC (Virginie Lovelinggebouw) te Gent. 

 

Sporten heeft een rechtstreekse invloed op zowel onze hersencapaciteit als onze psychische toestand. Tijdens deze studiedag laten we experten aan het woord over de belangrijke link tussen lichaam en geest. Via praktijkgerichte infosessies willen we de sportsector inspireren om te blijven inzetten op medisch en ethisch verantwoord sporten. 

Alle deelnemers krijgen op het einde van de studiedag het boek ‘Ongelijk Spel’ van Tine Vertommen gratis mee naar huis.

Vanaf 9u30

10u00-10u15

10u15-11u45

11u45-12u

12u-13u

13u-14u15

14u15-14u30

14u30-15u45

15u45-16u30

Ontvangst

Inleidend woord

Panelgesprek

Toelichting 'Gezonde Kantine'

Gezonde lunch

Keuzesessies

Pauze

Keuzesessies

Receptie afhalen boek

'Ongelijk Spel'

 
 

Jolien Gooijers - neurowetenschapper

Jolien Gooijers, PhD, is een postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, KU Leuven. Na het behalen van haar onderzoeksmaster in Cognitieve Neurowetenschappen aan de Universiteit Maastricht in 2009, ontving ze een pre-doctoraal onderzoek fellowship (FWO).

Sinds haar promotie (2014) werkt ze als postdoctorale fellow (KU Leuven / FWO) in de onderzoeksgroep Movement Control and Neuroplasticity die

1) structurele en functionele hersenconnectiviteit bestudeert door middel van MR-beeldvorming met hoge resolutie, en

2) mogelijke klinische en neurale gevolgen van repetitief koppen bij jeugdvoetbalspelers. 

Els Snauwaert - sportpsychologe 

Al sinds 1997 werkt Els als sportpsycholoog met sporters, trainers en andere actoren in (top)sport.  Topsportscholen en topsportfederaties,  Olympische en Paralympische interventies maar ook clubwerkingen zijn haar dagdagelijkse activiteit binnen haar eigen praktijk Sport Support®. Ondertussen bouwt ze als domeinexpert samen met een team van sportpsychologen de sportpsychologie in Vlaanderen verder uit. Het Sport Vlaanderen Expertenplatform Sportpsychologie (BES) organiseert allerlei initiatieven voor coaches van topsportfederaties. Haar interesse in onderzoek houdt ze warm maar vertaalt dit meteen naar trainers op het terrein. 

Ignaas Devisch - filosoof

Ignaas Devisch is professor in filosofie, medische filosofie en ethiek. Hij werkt als filosoof aan de Universiteit Gent en publiceert en spreekt regelmatig in binnen- en buitenland, zowel voor een gespecialiseerd als een breed publiek. Hij is regelmatig te gast op radio en televisie (De Wereld Vandaag, De Ochtend, De Afspraak, Terzake) om duiding te geven bij ethische en filosofische kwesties. Hij is tevens vaste columnist bij De Standaard. 

Frank Pauwels - sportarts 

Dr. Frank Pauwels is sportarts en actief sporter. Sport is zijn passie en via de sportgeneeskunde kon hij van zijn hobby zijn beroep maken. Hij vindt sport mooi, of het nu gaat om een start to runner of een professionele atleet die topprestaties levert. Mensen zien sporten geeft hem steeds een positief gevoel. Hij werkt momenteel als sportarts in het Sportmedisch Centrum in Bornem en in het Universitair Ziekenhuis Brussel, Dienst Hart- en Vaatziekten & Sportgeneeskunde, campus Jette. Verder is hij team- of sportarts in verschillende settings binnen topsport en begeleidt hij sportmedisch verschillende individuele professionele sporters. Hij is onder meer ook  voorzitter van Gezond Sporten Vlaanderen en lid van het kernbestuur van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA). 

Griet Hoet - topsportster                     

Griet Hoet is onderwijzeres in het lager buitengewoon onderwijs. Ze geeft les aan kinderen met een mentale beperking. Ze leidt aan de ziekte retinitis pigmentosa, een oogziekte waarbij het gezichtsveld altijd maar kleiner wordt.

Sinds 2015 is ze echter samen met Anneleen Monsieur gestart met tandemfietsen. Wat recreatief begon werd al snel een passie met hogere doelstellingen. Intussen werken ze hard aan een deelname aan de Paralympics in Tokio en dromen ze daar van een podiumplaats.

Marc Geenen 

Marc Geenen is communicatieadviseur van Gezond Sporten Vlaanderen, de vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) en huisartsenvereniging Domus Medica. Voorts werkt hij als wetenschapsschrijver  en is hij en (co)-auteur van boeken over ebola, huidkanker, darmziekten, menselijke onvruchtbaarheid, sportouders en het hart. Tot 2012 was hij actief als televisiejournalist, presentator, eindredacteur, hoofdredacteur en senior producer  (VRT, VTM en VT4).  

 

Sessie 1: SGG in de sport: het belang van een integriteitsaanpak

Sprekers: Tine Vertommen (Thomas More hogeschool) en Arne Aerts (ICES) 

 

'It takes a village to raise a child, and the world to protect it.'

Bij de start van deze sessie onderstreept de Voices in Sport vzw aan de hand van eigen ervaringen het belang van een gezonde en integere sportomgeving. Daarna licht Tine Vertommen (Thomas More hogeschool) de link tussen seksueel grensoverschrijdend gedrag en de fysieke, mentale en sociale gezondheid van sporters toe. Vervolgens denken we, samen met Arne Aerts (Centrum Ethiek in de Sport) na over positieve en haalbare manieren waarop federatiemedewerkers sportclubs kunnen stimuleren om te werken aan een veilig en integer sportklimaat.

Download hier de presentatie van sessie 1

 

Sessie 2: Uitwisseling over vechtsport met oog voor medische en ethische risico’s 

Sprekers: Els Dom (Risicovechtsportplatform) en Rik De Kinderen (sport- en keuringsarts)

 

Deze sessie richt zich naar alle betrokkenen binnen de vechtsport. Vechtsporten dragen heel wat unieke eigenschappen in zich die zowel voor de fysieke als psychische ontwikkeling van de sporters positief zijn. Sportfederaties dragen deze waarden uit, maar ze hebben ook allemaal een belangrijke taak bij het bewaken van een medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening om onnodige risico’s te vermijden. Tijdens deze sessie nemen Els Dom en Rik De Kinderen jullie op basis van de bestaande kwaliteitsstandaard mee in de sportoverschrijdende bespreking van een aantal specifieke thema’s rond de “noodzakelijke” beschermende maatregelen binnen vechtsporten: impact op het hoofd, ervarings- en niveau opdeling van de sporters, medische geschiktheidsonderzoeken, de medische omkadering van een evenement,…

Download hier de presenatatie van sessie 2

Contra-indicaties voor risicovechtsporten

Risicowedstrijdsituaties

 

Sessie 3: Quikstart-gids voor het sportmedisch onderzoek van de 21ste eeuw 

Spreker: Tom Teulingkx (sportarts)

 

Sportfederaties die door de Vlaamse overheid worden gesubsidieerd moeten een blessurepreventieplan hebben, maar mogen zelf kiezen of ze hun leden een medisch onderzoek aanbevelen of opleggen. In deze sessie geeft Tom Teulingkx uitleg over hoe dit als federatie aan te pakken en wat federaties concreet te doen staat.

 Download hier de presenatatie van sessie 3

Sessie 4: Diabetes en sport 

Sprekers: Luk Buyse (sportarts en voorzitter diabetesliga) en Pieter Gillard (endocrinoloog)

 

Bewegen/sporten vormt, naast informatie, aandacht voor voeding en medicatie  één van de hoekstenen van de behandeling van diabetes. Wat evident is voor een niet-diabeet is voor een persoon met diabetes niet zo eenvoudig: uithouding of kracht, training of competitie, ochtend of avond,.. hebben allemaal een verschillende impact op de suikerhuishouding. Het verschil tussen type 1, type 2 en andere vormen van diabetes, de verschillende behandelingen worden uitgelegd. Welke symptomen moet je herkennen als er iets mis dreigt te gaan, hoe kan je er op inspelen,… zodat een sporter met diabetes zorgeloos kan presteren.

Download hier de presentatie van sessie 4

DEEL 1

DEEL 2

Sessie 5: Wat is matchfixing en wat kan ik doen als sportfederatie?

Sprekers: Simon De Vriendt (ICES) en Matthias Van Baelen (BOIC) 

 

De tegenstander die het op een akkoordje wil gooien. Een onbekende die een financieel interessant voorstel doet om  een sportief onbelangrijke wedstrijd te verliezen. Iemand die je een accreditatie wil laten regelen. Iemand die aan een wedstrijd start,  maar niet kan of wil voluit gaan.

Wanneer is er sprake van matchfixing? Hoe zouden jouw sporters erop reageren? Bij wie kan je het melden? Welke factoren bepalen of een sporter weerbaar is tegen corruptie in sport, of er net kwetsbaar voor is? Matthias Van Baelen en Simon De Vriendt vertellen er meer over in deze workshop rond matchfixing. Matthias werkte mee aan het internationale project POINTS, dat een kader schepte om als sportorganisatie weerbaar te worden tegen fenomenen zoals matchfixing die de integriteit van de sport ondermijnen. De strijd tegen corruptie is slechts een klein onderdeel van dit programma en zeker geen hoofdthema. Simon legt de link met de Aanspreekpersonen Integriteit die sinds vorig jaar bij alle erkende Vlaamse sportfederaties zijn aangesteld.

Download hier de presentatie van sessie 5

 

Sessie 6: Aan de slag rond gendergelijkheid en seksuele diversiteit

Sprekers: Zeno Nols (ICES) en Hilde Caers (Sport Vlaanderen)

 

Wat verstaan we onder ‘gendergelijkheid’ en ‘seksuele diversiteit’ in de sport? Aan de hand van concrete voorbeelden en een plan van aanpak kan je inspiratie opdoen om binnen jouw sportfederatie concreet rond gendergelijkheid en seksuele diversiteit aan de slag te gaan! Hilde Caers van Sport Vlaanderen geeft tevens een korte toelichting van het de resultaten van het All IN-project 'towards gender balance in sport'.

Download hier de presentatie van sessie 6

 

Sessie 7: Hersenschudding? Wat nu?! 

Sprekers: Jöry Pauwels (kinesitherapeut en osteopaat) en Rik De Kinderen (sport- en keuringsarts)

Deze workshop gaat dieper in op hoe men veilig en efficiënt moet omgaan bij een hersenschudding, zowel voor het grote publiek als voor de zorgverlener. Jöry Pauwels (osteopaat/kinesitherapeut) gaat met de deelnemers praktisch aan de slag.  Naast de praktische kennis worden skills en drills ingeoefend. Het gebruik van realistische scenario’s heeft als doel de deelnemer de kennis en vaardigheden zowel in sportsituaties als in het echte leven te laten begrijpen en toe te passen. De vaardigheden en oefeningen in dit deel zullen per twee uitgevoerd worden, elk op zijn of haar eigen niveau en met aandacht voor de verschillende achtergronden van de deelnemers. Zowel de herkenning, de beoordeling als het handelen worden praktisch uitgelegd en geoefend. De nodige hulpmiddelen worden geboden om de toepassing in echte situaties gemakkelijker te maken. In een aantal sporten, onder meer rugby en risicovechtsporten, werd werk gemaakt van specifieke tools. Rik De Kinderen (sport- en keuringsarts én lid van de medische commissie RVS ) gaat tijdens deze sessie dieper in op de adviezen die voor risicovechtsporten werden ontwikkeld.

Download hier de presentatie van sessie 7

Advies voor de sporter na impact op het hoofd

Advies voor de sporter na ernstige impact op het hoofd

 

Sessie 8: Liever een kusje dan KUS-middelen 

Sprekers: Gert Van Reckem (personal trainer) en Laurens Mergan (De FitnessOrganisatie)

 

Het gebruik van Kracht- en Uiterlijk Stimulerende Middelen stijgt in onze maatschappij. 
Vooral jongeren komen makkelijker in contact met deze middelen en weten niet waaraan ze beginnen, welke gevolgen deze middelen hebben op korte of lange termijn. Het toenemend gebruik is een maatschappelijk probleem. De fitnesssector start een anti-dopingcampagne op om vooral jongeren tussen 12 en 18 jaar te informeren en sensibiliseren over de gevaren van Uiterlijk Stimulerende Middelen.

Tijdens de uiteenzetting stellen we jullie graag voor hoe we deze workshops aanpakken. Door kleine aanpassingen door te voeren kunnen we de workshops afstemmen op de verschillende doelgroepen waaronder (schoolgaande) jeugd, gedetineerden en fitnessclubs. Hoe lichaamsbewust zijn we?  Zorgt de sociale media voor een bepaalde verhoogde maatschappelijke druk?  Zijn er negatieve gevolgen op ons mentaal en fysisch welzijn?  Zijn deze nefast voor de gezondheid, het brein?

 

SCHRIJF JE GES-TEAM NU

IN VOOR DEZE STUDIEDAG


Per erkende sportfederatie kunnen 3 personen gratis deelnemen. Vanaf de vierde persoon wordt er 40€ aangerekend. Daarnaast wordt een no show vergoeding van 20€ aangerekend indien men niet annuleert 24u op voorhand (20 november 2019 om 10u).

Externen: 40€.

Tijdens de middagpauze zal er een gezonde lunch worden aangeboden.

Inschrijven mogelijk tot 15 november 2019.